Repeater Wifi | Thiết bị Repeater Wifi thu phát sóng wifi

Thiết bị Repeater Wifi thu phát sóng wifi là thiết bị Router cho phép bạn thu lại sóng wifi từ một thiết bị khác ở xa giúp cho bạn có thể bắt sóng wifi như đang ở chỗ bộ phát wifi ở xa kia . Ví dụ như bạn đặt modem wifi ở tầng 1...